ЛОГИКИЙН СУРГАЛТ

ЛОГИКИЙН СУРГАЛТ

18-35 насныханд зориулсан 
логик сэтгэлгээний арга зүй эзэмшүүлэх 
сургалтандаа элсэлт авч байна. 
Сургалтын үр дүнд залуучуудын логик 
сэтгэлгээний арга зүй, сэтгэн бодох 
үйл ажиллагааны чадвар сайжирна, 
суралцах болон хэл ярианы чадвар нэмэгдэнэ. 
Сургалтыг их, дээд сургуульд олон 
жил заасан туршлагатай, логикийн 
мэргэжлийн магистр багш удирдан явуулна.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:
2018 оны 9 сарын 17-ны өдрөөс 10 сарын 5-ны 
өдөр хүртэл нийт 30 цаг. Ажлын өдрүүдэд 2 цагаар хичээллэнэ.
Холбоо барих:
Утас: 99800220, 70146804
Вебсайт: www.youngresearcher.org

ЛОГИКИЙН СУРГАЛТ

ЕБС-ийн 12-18 насны сурагчдад зориулсан логик сэтгэлгээний арга зүй эзэмшүүлэх сургалтандаа элсэлт авч байна. Сургалтын үр дүнд сурагчдын логик сэтгэлгээний арга зүй, сэтгэн бодох үйл ажиллагааны чадвар сайжирна, суралцах болон хэл ярианы чадвар нэмэгдэнэ.

Танилцуулга

Танилцуулга