Хэлэлцүүлэг

“Залуу судлаачдыг дэмжих сан” ТББ нь нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийж, оюутан залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор интернетийн орчинд онлайн хэлэлцүүлэг 2013 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл зохион байгуулсаар ирсэн.

Анхны хэлэлцүүлэг нь иргэдийн төрийн үүрэг оролцооны талаар санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгох зорилгоор “ Нээлттэй нийгмийн дэх төрийн үүрэг, оролцоо ямар байвал зохистой вэ” гэсэн сэдвээр хэлэлцүүлэг хийж эхэлсэн түүхтэй бөгөөд одоог хүртэл үйл ажиллагааг тогтвортой явуулсаар байна.

Бид хэлэлцүүлэг зохион байгуулахдаа дараах арга зүйг үйл ажиллагаандаа баримтлан ирсэн.

  • Залуу үед зориулж сошиал буюу твитер болон фэйсбүүк орчинд
  • Нийгмийн дундаж насныханд зориулан уламжлалт мэдээлэл сувгууд болох ТВ, Өдөр тутмын сонин сэтгүүлээр дамжуулан
  • Тодорхой сэдвийн тухай хэлэлцүүлэхдээ түүнийг нийгмийн орчинд илэрхийлэх уран яруу, онч үг хэрэглэн, шог хошин зурган хэлбэрт оруулан ойлгоход хялбар болгож бичвэр мэдээлэлтэй хослуулан түгээх
  • Хэлэлцүүлэг сэдвийн хүрээнд залуучууд Хууль эрх зүйн болон Онолын системтэй мэдлэг олгох зорилгод чиглэсэн байх
law.jpg

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БОЛ МАНАЙ НИЙГМИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ЗАГВАР МӨН ҮҮ?

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БОЛ МАНАЙ НИЙГМИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ЗАГВАР МӨН ҮҮ?

"Залуу судлаачдыг дэмжих сан" болон "ТУС солюшн" ХХК хамтран "Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд суурилсан нийгмийн тогтолцооны логик загварыг бий болгох боломж" сэдвээр хийсэн тойм судалгааны талаар Залуу судлаачдыг дэмжих сангийн тэргүүн Д.Жаргалсайхан Эх орон ТВ-ийн Ярих өнцөг нэвтрүүлэгт ярилцлага өгсөнийг сонирхон үзнэ үү.

Бид хэлэлцүүлэг зохион байгуулахдаа дараах арга зүйг үйл ажиллагаандаа баримтлан ирсэн.

forum-icon-1.jpg

Залуу үед зориулж сошиал буюу твиттер болон фэйсбүүк

forum-icon-2.jpg

Нийгмийн дундаж насныханд зориулан уламжлалт мэдээлэл сувгууд болох ТВ, Өдөр тутмын сонин сэтгүүлээр дамжуулан

forum-icon-4.jpg

Тодорхой сэдвийн тухай хэлэлцүүлэхдээ түүнийг нийгмийн орчинд илэрхийлэх уран яаруу, онч үг хэрэглэн, шог хошин зурган хэлбэрт оруулан ойлгоход хялбар болгож бичвэр мэдээлэлтэй хослуулан түгээх

forum-icon-3.jpg

Хэлэлцүүлэг сэдвийн хүрээнд залуучууд Хууль эрх зүйн болон Онолын системтэй мэдлэг олгох зорилгод чиглэсэн байх

ЗСДС дээр хийгдэж байсан хэлэлцүүлэг бүрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл www.mongolforum.mn сайтаар орж үзэж болно.